Lwówek Śląski
Lwówek ŚląskiLwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska. W okresie panowania Piastów śląskich Lwówek był początkowo targowiskiem, które w 1217 r. jako drugie na Śląsku otrzymało prawo miejskie. Z biegiem czasu miasto rozwijało się, słynąc przede wszystkim z wyrobu sukna.
Katastrofalne skutki wojny trzydziestoletniej szczególnie silnie dotknęły Lwówek Śląski, powodując znaczne jego spustoszenie.
Podczas działań wojennych w 1945 r. miasto zostało w 50 procentach zniszczone. Obecnie dźwiga się jeszcze z ruin.
W Lwówku znajduje się piękny ratusz z XVI w. Budowla ta łączy w sobie elementy późnego gotyku z wczesnym renesansem. Nieumiejętne odnowienie ratusza w 1905 r. pozbawiło go, niestety, dawnego harmonijnego wyglądu. Wewnątrz znajduje się piękna sala, posiadająca bogate, późno-gotyckie sklepienia. Zwiedzając wnętrze ratusza należy zobaczyć podwójną płytę sarkofagową z XIV w. Najprawdopodobniej przedstawia ona Piasta śląskiego Henryka jaworskiego (zm. 1346) i żonę jego Agnieszkę — córkę Wacława II. Nad budynkiem góruje 50-metrowej wysokości wieża z ciosanego kamienia. W dolnej części wieży mieściło się niegdyś więzienie.

Drugim ciekawym zabytkiem architektonicznym miasta jest średniowieczna fara o elementach z XIII w. (fasada zach., portal) i późnogotyckich z XV - XVI w. (reszta korpusu). Na wyglądzie wnętrza świątyni fatalnie odbiła się jej przebudowa dokonana w XIX w., w czasie której gotyckie sklepienie zastąpiono płaskim, drewnianym stropem.

Obok fary znajdują się pozostałości starych fortyfikacji miejskich z XV w. Są to resztki podwójnych murów oraz dużych baszt i - Lubańskiej i Bolesławieckiej.
Mury posiadają wartownie oraz tzw. obejścia obronne. W lochu pod wieżą Bolesławiecką umieszczano skazanych na śmierć głodową. II.

Pod miastem w odległości 30 min. drogi od rynku znajdują się tzw. Panieńskie Skały. Jest to piękny krajobrazowo zespół silnie spękanych skał piaskowca, w których szukały schronienia kobiety podczas napadów na miasto (stąd nazwa).

Pogoda w wieradowie Zdroju
Serwis turystyczny Świeradów Zdrój
Copyright (c) InterPele www.swieradowzdroj.info.pl
kontakt reklama | dodaj obiekt
Odwiedzin:
stat4u